Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Thanh Hóa

 Quận, Huyện  Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Cẩm Thủy Phòng khám Giang Sơn Cẩm Thủy – Thanh Hóa 0168.583.0722
Đông Sơn Quầy Thuốc Hồ Thị Mai Khối 5 Thị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa 0932 330 878
Hậu Lộc Nhà thuốc Nga Tĩnh(C.Nguyễn Thị Nga) Hoa Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa (MT4.15) 02373 927 692
Quầy thuốc số 10 (Nguyễn thị Lộc) Xã Ngư Lộc – Huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa 01664 707 297
Nga Sơn Nhà thuốc Mai Trong Ngã 5 – Nga Mỹ – Nga Sơn – Thanh Hóa 01298476888
Ngọc Lặc Quầy thuốc số 10 (Cô Lê thị Liên) Chợ Ba Si – Ngọc Lặc – Thanh Hóa(MT5.17) 0169 2564 333
Như Xuân Quầy thuốc số 2(Nhà thuốc Thảo Hà) Thị trấn Yên Cát – Như Xuân – Thanh Hóa 02373878133
Quầy Thuốc Minh Ngọc Khang – Chi Nhánh Dược Như Xuân Minh Đức, Thượng Ninh, NHư Xuân , Thanh Hóa 0973.691.248
Quảng Xương Nguyễn Thị Liên  Chợ Sô Tô – xã Quảng Lợi – Quảng Xương – Thanh Hóa 0986 372 916
Cô Dương thị Bích Số nhà 15 – Khu Phố 1 – Thị trấn Quảng Xương – Quảng Xương – Thanh Hóa 0975369196
Thọ Xuân Đại lý 66- Nguyễn Thị Hiền Thôn Hữu Lễ 4 – Thọ Xương – Thọ Xuân – Thanh Hóa 0934.640.884
Triệu Sơn Trịnh Thị Liên Triệu Sơn – Thanh Hóa 0936.490.439
TX Sầm Sơn Quầy thuốc Nguyễn thị Hường Quảng Cư – Thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa 0962 600 858
Nhà thuốc Thảo Vi (Ds Trần thị Nga) Ki ốt Chợ Cột Đỏ – Thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa 0973 691 248
Vĩnh Lộc Nhà Thuốc Vinh Lê Eo Lê – Vĩnh Quang – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa 0985.096.472