Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quảng Bình

 Quận, Huyện  Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Bố Trạch Quầy thuốc chị Giang Hoàn Lão Hoàn Lão – Quảng Bình 0163.858.911
Lệ Thủy Quầy thuốc Thỏa Duyệt Lệ thủy , Quảng Bình 0122.532.672