Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Ninh Bình

 Quận, Huyện  Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Kim Sơn Quầy thuốc số 4 Bùi Thị Cúc Xóm 5, Quang Thiện, Kim sơn 0948 668 458
Gia Viễn Hiệu thuốc Gia Viễn Thị trấn Me – Gia Viễn – Ninh Bình 0918 0111 66