Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Bắc Ninh

 Quận, Huyện  Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Thuận Thành Nguyễn thị Dịnh(Quầy thuốc số 3) Số 154 – Phố Hồ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh 0168 4187 647